Chcete konzultovat váš záměr?

Pište. Volejte

Projekce a inženýrská činnost

Kompletní projekční a inženýrská činnost ve výstavbě pro veřejný i soukromý sektor.

Architektonické studie staveb a interiérů

Zpracování architektonických studií staveb a interiérů pro průmysl, veřejné prostory i rodinné domy.

Zpracování projektové dokumentace

Dokumentace k územnímu řízení, stavebnímu povolení nebo pro výběr dodavatele.

Stavebně technický průzkum a poradenství

Objektivní informace o stavu stavebních konstrukcí, které jsou zásadní při rozhodování o stavebních úpravách.

Autorský, technický dozor

Pomáhá investorovi dohlížet na stavbu a řešit problémy, které vznikají v průběhu realizace. Cílem je ohlídání kvality díla a předcházení vícepracím.

Územní rozhodnutí, stavební povolení, kolaudace

Zabezpečujeme inženýrskou činnost při územním a stavebním řízení, obstarání územního rozhodnutí, stavebního povolení, kolaudace.

Poslední projekty